Konsultacje, lepiej przed niż po...


Przekonaniem, leżącym u podstaw naszego działania, jest zasada, że lepiej jest tworzyć niż przetwarzać coś już istniejącego. Lepiej oznacza dla nas: taniej i szybciej i efektywniej.
Fundamentem tego przeświadczenia jest doświadczenie, które wyraźnie wskazuje, że lepsze efekty osiąga się w sytuacji kreowania od podstaw, niż w sytuacji naprawiania czegoś, co już istnieje.
Dlatego też naszych klientów zachęcamy, aby już na etapie planowania działań z zakresu marketingu, w tym także marketingu internetowego, korzystali z profesjonalnego wsparcia doświadczonych specjalistów. Zbadają oni interesujący Cię zakres Twojej działalności [audyt] i w oparciu o wnikliwą analizę zaproponują rozwiązania dopasowane do Twoich potrzeb.
“Jesteśmy Partnerami, ponieważ współdziałamy dla Twojej i Naszej wspólnej korzyści !”Spójna strategia zmniejsza ryzyko

Za podstawową zaletę takiego podejścia uznać należy fakt, że stworzenie przemyślanej strategii, opartej na badaniach i konsultacjach, a następnie działanie według jej ustaleń zmniejsza ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych trudności, które nierzadko wiążą się z ponoszeniem dodatkowych, niezaplanowanych wcześniej kosztów.

więcej

Oszczędź swój czas

Nieuporządkowane i chaotyczne działanie niesie ze sobą ryzyko straty czasu, który w przypadku działań marketingowych bezpośrednio przeliczany jest na wartość pieniężną. Na co Ci świetna kampania w mediach internetowych, gdy np. w miejscu sprzedaży klient spotyka się z niewykwalifikowanym lub zwyczajnie nieuprzejmym personelem.

więcej

Nie ma tego złego…

Wyznając tę zasadę, zachęcamy naszych klientów, by bez względu na stopień zaawansowania działań z zakresu marketingu i promocji czy też ich powodzenie, konsultowali się ze specjalistami, zaznajomionymi z różnorodnymi narzędziami marketingowymi. Nawet, jeśli podjęte i realizowane już przedsięwzięcie przyniosło straty, można wyciągnąć z niego przydatną wiedzę

więcej
czytaj dalej