Konsultacje, lepiej przed niż po... cd.

Spójna strategia zmniejsza ryzyko.

Za podstawową zaletę takiego podejścia uznać należy fakt, że stworzenie przemyślanej strategii, opartej na badaniach i konsultacjach, a następnie działanie według jej ustaleń zmniejsza ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych trudności, które nierzadko wiążą się z ponoszeniem dodatkowych, niezaplanowanych wcześniej kosztów. O skuteczności działań opartych na spójnej strategii decyduje także fakt, że do jej stworzenia korzysta
się ze zróżnicowanej, szerokiej wiedzy, łączącej takie dziedziny, jak: informatyka, marketing,
psychologia sprzedaży czy zarządzanie. Współudział profesjonalistów w planowaniu i realizacji kompleksowych działań internetowych zmniejsza przede wszystkim ryzyko niepowodzeń związanych z nieumiejętnym interpretowaniem potrzeb potencjalnych klientów a także inwestowaniem w nieefektywne środki komunikacji z nim. Sprzyja także trafnemu diagnozowaniu panujących trendów, wymagań
otoczenia oraz pułapek, jakie czyhają na niedoświadczonych użytkowników narzędzi internetowych.


Oszczędź swój czas.

Nieuporządkowane i chaotyczne działanie niesie ze sobą ryzyko straty czasu, który w przypadku działań marketingowych bezpośrednio przeliczany jest na wartość pieniężną. Na co Ci świetna kampania w mediach internetowych, gdy np. w miejscu sprzedaży klient spotyka się z niewykwalifikowanym lub zwyczajnie nieuprzejmym personelem. Działając kompleksowo zmniejszasz konieczność wprowadzania poprawek i zmian, które kosztują Cię zarówno finansowo jak i „czasowo”.


Nie ma tego złego…

Wyznając tę zasadę, zachęcamy naszych klientów, by bez względu na stopień zaawansowania działań z zakresu marketingu i promocji czy też ich powodzenie, konsultowali się ze specjalistami, zaznajomionymi z różnorodnymi narzędziami marketingowymi. Nawet, jeśli podjęte i realizowane już przedsięwzięcie przyniosło straty, można wyciągnąć z niego przydatną wiedzę i na jej podstawie stworzyć nowy, efektywniejszy plan działania. Jeśli Twoje dotychczasowe przedsięwzięcia promocyjne nie przyniosły zamierzonych rezultatów lub, co gorsza, spowodowały straty, znaczy, że prawdopodobnie współpracowałeś z kiepskimi „fachowcami”, którym brak kompleksowej wiedzy, doświadczenia oraz orientacji we współczesnej rzeczywistości marketingowej. Szukając wsparcia, konsultacji czy wykonawców działań marketingowych warto zwrócić się do osób, które poświęcą Ci wystarczającą dużo czasu, by zbadać Twoją sytuację, które stawiają na bezpośredni kontakt, obcowanie z Tobą i Twoja firmą „na żywo”, które na tyle utożsamiają się z Twoją firmą, że jej sukces uznają za swój własny.

Nasza Oferta:

1. Pozycjonowanie

2. Tworzenie stron internetowych

3. Obsługa stron internetowych

4. Konsulting internetowy

5. Marketing

6. SEM

7. SEO

8. PPC

9. Audyt stron internetowych

więcej
wstecz