Razem zwiększymy efektywność Twojego biznesu.
Ideą, która stanowi fundament naszej pracy jest – Partnerstwo.

Podejmując z Nami współpracę, stajesz się przede wszystkim Naszym Partnerem. Oczywiście klientem również, ale przede wszystkim Partnerem w biznesie.

Itfb.co to przede wszystkim idea. Idea, na bazie której powstał znakomicie działający organizm.

Dlaczego ?

Współpracując z osobami zajmującymi rozmaite stanowiska, od prezesów dużych firm, do osób robiących „wszystko” w mniejszych firmach, wielokrotnie spotykaliśmy się ze starym jak świat problemem, dotyczącym podziału
na „My i Wy”.
Wy – firma, która potrzebuje fachowego wsparcia w biznesie,
My – usługodawca, który zaspokaja Wasze potrzeby.

Nie sposób jednak rozdzielać Twoich i Naszych interesów, ponieważ w przypadku szeroko rozumianych działań z dziedziny marketingu, w tym reklamy, PR czy zarządzania, dążymy do wspólnego celu. Wynika to z prostego i oczywistego faktu. Nasze wynagrodzenie za pracę jest ściśle powiązane z sukcesem Twojego biznesu. Zatem Twój sukces jest Naszym sukcesem.

Jesteśmy Partnerami, ponieważ współdziałamy dla Twojej i Naszej wspólnej korzyści!

Doświadczenie

W celu realizacji zadań, jakie stawia przed Nami Twój biznes, łączymy wiedzę teoretyczną z bogatym doświadczeniem praktycznym i wypracowanym know-how.

O wysokiej jakości naszych usług stanowi stała współpraca z osobami, które ukończyły specjalistyczne szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadającymi między innymi Poświadczenie Bezpieczeństwa, upoważniające do dostępu do informacji niejawnych, szereg certyfikatów z zakresu norm ISO, bezpieczeństwa informacji, w tym danych osobowych czy specjalistycznych zagadnień informatycznych.

Nasi współpracownicy posiadają także wiedzę dotyczącą:

popartą nie tylko odpowiednimi dyplomami wyższych uczelni, ale także praktycznym wykorzystaniem zdobytej wiedzy.

Aby pomagać Ci w sposób najbardziej profesjonalny i odpowiedzialny, współpracujemy ze specjalistycznie wykształconą i doświadczoną kadrą techniczną oraz humanistyczną.